fbpx

TeleinformatykaOptymalizacja kosztów i procesów

teleinformatyka-projekty
Głównym założeniem projektu było wypracowanie znaczących oszczędności w kosztach obszaru. Zadanie to było trudne o tyle, że podobny projekt został już niedawno (3 lata wcześniej) przeprowadzony przez zewnętrznego partnera.

Kluczowe fakty

Obszar

Teleinformatyka (ICT), a w nim:

 • Telefonia komórkowa i stacjonarna,
 • Bramki SMS,
 • Łącza danych.

Baza kosztowa: 2,7 miliona PLN/rocznie

Telefonia: 5 350 numerów

Łącza danych + back-up: 132 lokalizacje

Cel projektu

Obniżenie kosztów i lepsze dostosowanie typu i ilości kupowanych usług do realnych potrzeb Klienta

Oszczędnościw stosunku do pierwotnego budżetu

Szczegółowy opis projektu

 • Skoordynowanie pozyskiwania danych dla 13 spółek należących do grupy.
 • Konsolidacja pozyskanych danych
 • Brak precyzyjnych danych o posiadanych przez Klienta usługach
 • Brak standardu dla łącz danych w zależności od rodzaju lokalizacji
 • Brak standardu kupowanych usług głosowych
 • Brak precyzyjnie określonych w organizacji właścicieli za poszczególne typy usług/kosztów
 • Niekorzystne dla Klienta warunki obowiązujących umów
 • Współpraca z wieloma interesariuszami na poziomie grupy i na poziomie poszczególnych spółek (rozproszona grupa projektowa)
 • Bazowe dane o ilościach usług uzupełniono we współpracy z operatorami;
 • Przeprowadzono analizę wykorzystania posiadanych usług względem kupionych pakietów;
 • Ustalono standardy dla usług łącz danych w zależności o funkcji danej lokalizacji;
 • Ustalono standardy dla usług głosowych;
 • Przydzielono odpowiedzialność za poszczególne typy kosztów w organizacji;
 • Przeprowadzono postępowanie zakupowe i wyłoniono najkorzystniejszą ofertę;
 • Wynegocjowano i zawarto nowe Umowy, które ograniczają ryzyka finansowe Klienta.

Czas trwania projektu od Analizy po Wdrożenie: 9 miesięcy

Obniżenie kosztów Telefonii o 50%

Obniżenie kosztów Łącz danych o 19%

Obowiązywanie nowych warunków na 3 miesiące przez końcem obowiązujących Umów

Brak kar przy wypowiedzeniu pojedynczych umów o świadczenie usług (UoŚUT), wraz z zakończeniem okresu obowiązywania Umów Ramowych

 • 10 % – Unifikacja i standaryzacja usług,
 • 17 % – Precyzyjne określenie specyfikacji usług jakie są potrzebne organizacji, wg zużycia
 • 4% – Negocjacje cen związane z celami budżetowymi

Jak możemy Ci pomóc?

Sprawdzenie nic nie kosztuje, zadzwoń lub napisz, a szybko zweryfikujemy, czy jest przestrzeń do współpracy.

Czy Twoja firma też mogłaby skorzystać na podobnym projekcie?