fbpx

Telefonia komórkowaOptymalizacja kosztów i procesów

Kompleksowa optymalizacja całości kosztów związanych z obszarem; praca na wielu różnych usługach i w wielu lokalizacjach

Kluczowe fakty

Obszar

Teleinformatyka (ICT), a w nim:

 • Telefonia komórkowa,
 • Telefonia stacjonarna,
 • Łącza danych (Internet) Stacjonarnych + Backup,
 • Internet Mobilny (400 numerów),

w 6 różnych lokalizacjach

Cel projektu

Obniżenie kosztów i uporządkowanie procesów w obszarze

Oszczędnościw stosunku do pierwotnego budżetu

Szczegółowy opis projektu

Głównym wyzwaniem było nieadekwatne podejście Klienta do powagi zagadnienia. Do problemów zaliczały się:

 • Wykorzystywanie przestarzałych technologii,
 • Brak wiedzy o infrastrukturze obszaru,
 • Brak wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach rynkowych,
 • Brak odpowiedniego zarządzania obszarem i wiedzy eksperckiej Klienta,
 • Korzystanie z outsourcingu IT który nie wspierał Klienta we właściwy sposób,
 • Kupowanie usług nie w oparciu o potrzeby, a o to co proponował operator,
 • Wiele umów i różne terminy obowiązywania umów

Każdy z podobszarów wymagał indywidualnego podejścia:

Internet Stacjonarny + backup – przeanalizowaliśmy dostępne rozwiązania rynkowe pod kątem bezpieczeństwa informatycznego, zarządzania, SLA oraz warunków cenowych,

Telefonia stacjonarna – w wyniku analizy doradziliśmy Klientowi zrezygnowanie z tradycyjnej telefonii na rzecz rozwiązania chmurowego,. Zebraliśmy też potrzeby klienta w zakresie drzewa zapowiedzi i nagrywania rozmów. W wyniku naszych rekomendacji Klient zrezygnował z posiadania 2 telefonów (stacjonarny i komórkowy) i przeniósł usługi do operatora telefonii komórkowej.

Telefonia komórkowa – Dostosowaliśmy kupowane usługi do realnych potrzeb.

Internet Mobilny – Doradziliśmy rezygnację z części modemów na rzecz zwiększenia pakietów na telefonach komórkowych.

Rozpisaliśmy także przetargi na wybór dostawców poszczególnych usług.

Czas trwania projektu od Analizy do Wdrożenia: 6 miesięcy

Wynik Finansowy (TCO) – Obniżenie kosztów zarządzania obszarem i kupowanych usług o 28%

Internet Stacjonarny – Sieć wewnętrzna Klienta na terenie kraju została uruchomiona w technologii IPVPN, co zwiększyło poziom bezpieczeństwa informatycznego. Sieć jest w 100% zarządzana przez 1 operatora. Po zakończeniu Umowy Ramowej Klient nie ma żadnych zobowiązań względem Operatora nawet w przypadku dokupowania usług w trakcie trwania Umowy Ramowej.

Telefonia stacjonarna – skonfigurowanie i uruchomienie Wirtualnej Centrali z funkcją fax 2 mail i nagrywania w Centrali Klienta – łatwość w zarządzaniu Centralą i nagrywanymi połączeniami. Całość zarządzania przez przeglądarkę www a każdego miejsca na Ziemi.

Telefonia komórkowa – wymiana całości sprzętu na nowy. Po zakończeniu Umowy Ramowej Klient nie ma żadnych zobowiązań względem Operatora nawet w przypadku dokupowania usług w trakcie trwania Umowy Ramowej.

Internet mobilny – zmniejszenie ilości modemów i obniżenie kosztów pakietów

Jak możemy Ci pomóc?

Sprawdzenie nic nie kosztuje, zadzwoń lub napisz, a szybko zweryfikujemy, czy jest przestrzeń do współpracy.

Czy Twoja firma też mogłaby skorzystać na podobnym projekcie?

%d bloggers like this: