fbpx

Spowolnienie gospodarcze

Powszechnie przyjmuje się, że spowolnienie gospodarcze stanowi jeden z wymownych objawów kryzysu gospodarczego. Niegdyś określane mianem „zapaści” spowolnienie gospodarcze niesie za sobą wzrost deficytu budżetowego, fiskalnego i handlowego. W tym okresie następuje wyraźny spadek popytu na towary i usługi, a zarazem szybki wzrost bezrobocia. Spowolnienie gospodarcze to także obniżenie tempa eksportu oraz ograniczenie nakładów inwestycyjnych, a co za tym idzie ograniczony popyt na usługi zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Innym przejawem spowolnienia gospodarczego jest również bardzo wysoka inflacja,

spowolnienie gospodarcze - wykresy

która z czasem przeradza się w hiperinflację. Jak skutecznie przygotować firmę na spowolnienie gospodarcze?

Zacznijmy od tego, że spowolnienie gospodarcze może, ale nie musi być objawem nadchodzącego kryzysu. Niemniej jednak przekłada się ono na spadek  zainteresowania towarami i usługami, a w konsekwencji tego ograniczenie przychodów firm. Spodziewając się znaczącego ograniczenia dochodów warto z wyprzedzeniem zadbać o optymalizację kosztów firmy. Służy temu między innymi optymalizacja procesów biznesowych, dzięki której możemy obniżyć koszty produkcji zachowując tak samo wysoką jakość towarów. Pomocne w zakresie przygotowania firmy na spowolnienie gospodarcze może się również okazać doradztwo zaopatrzeniowe, które obejmuje zarówno doradztwo w zakresie zaopatrzenia firmy w materiały eksploatacyjne, jak i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

Ograniczenie kosztów jako sposób na spowolnienie gospodarcze

Cięcie kosztów, które w wielu firmach objawia się redukcjami etatów oraz masowymi zwolnieniami pracowników to jeden ze sposobów, w jaki duże biznesy przygotowują się na spowolnienie gospodarcze. Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, w tym procesów zakupowych w przedsiębiorstwie pozwala nam stwierdzić, iż zwolnienia pracowników nie zawsze są niezbędne. Przeciwnie, bardzo często firma jest w stanie przetrwać okres spowolnienia gospodarczego bez zwolnień pracowników, o ile procesy biznesowe są odpowiednio zoptymalizowane, a co za tym idzie mniej kosztowne.

Klientów zainteresowanych przygotowaniem swojego biznesu na spowolnienie gospodarcze zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. Świadcząc profesjonalne usługi w zakresie analizy bieżącego stanu przedsiębiorstwa, projektowania i wdrażania planów naprawczych jesteśmy w stanie skutecznie przygotować Twoją firmę na spowolnienie gospodarcze i kryzys.

Sprawdź jakie oszczędności i usprawnienia możemy zrobić dla Ciebie