Business Intelligence

Business intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence pozwala porządkować, agregować i łączyć dane z wielu źródeł firmy.

Wizualizuje czytelnie wskaźniki umożliwiające podejmować decyzje. Dowiedź się jak można wykorzystać dane które posiada Twoja firma do przyspieszenia podejmowania decyzji oraz zmniejszyć ryzyko decyzji nietrafionych.

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.
– Eurypides

Automatyzacja raportowania przy użyciu narzędzi takich jak Power Pivot, Power Query. To narzędzia, które każda firma korzystająca z pakietu MS Office od wersji 2010 i wyższej już posiada. Wystarczy tylko wykorzystać możliwości jakie one posiadają. Inną opcją jest skorzystanie z narzędzia Power BI które łączy w sobie (power pivot i power query oraz dodatkowo posiada zaawansowane funkcje wizualizacji danych [power view] oraz dystrybucji tych wizualizacji do pracowników firmy)
Narzędzie te umożliwiają agregowanie bardzo dużych zbiorów danych a następnie łączenia ich i tworzenia modeli danych, miar i KPI a następnie wizualizację ich w postaci dashboard-ów.

Przypomnij sobie, ile czasu pracownicy Twojej firmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji zarządczej w ramach swoich obowiązków służbowych spędzają na uzupełnianie raportów, dziennych, tygodniowych, miesięcznych itd.

Ile razy zastanawiałeś się czy na pewno dane w raporcie są aktualne, prawidłowe, z jakie źródła zostały pozyskane.

Od tych wszystkich dylematów może uwolnić Cię automatyzacja raportowa.

 1. Ty definiujesz oczekiwania co do zakresu prezentowanych danych i wskaźników
 2. My inwentaryzujemy źródła danych w Twojej firmie niezbędne do spełnienia Twoich oczekiwań
 3. My przygotowujemy automatyzację pobierania danych oraz modele danych, miary, KPI
 4. My przygotowujemy wizualizacje, które w szybki i przejrzysty sposób pozwolą Ci dostrzec anomalie, rezerwy do optymalizacji, podjąć decyzje.
 5. Ty masz z głowy dylematy, a Twoi pracowniczy więcej czasu na analizowanie danych i inne zadania, które do tej pory było odkładane, ponieważ: „Nie mam na to czasu. Teraz to ja muszę przygotować, zaktualizować raport o nowe dane”

Źródła danychSkąd możemy czerpać dane do raportów

Bazy danych systemów firmowych
Hurtownie danych
Aplikacje MS Access
Excel ( xls, csv)
Tekstowe, Pdf-y
Strony Internetowe

Przykłady automatyzacji i wizualizacji raportowaniaAutomatyzację raportowania można zastosować w każdym obszarze firmy.

Zakres pracCzynności jakie wykonujemy w każdym projekcie, mają na celu modernizację istniejących rozwiązań i zarazem redukcję kosztów.

 • rozmowa na temat Twoich potrzeb raportowych
 • identyfikcja źródeł wewnętrznych generowania danych,
 • identyfikcja źródeł zewnętrznych generowania danych,
 • określenie wstępnych wymagań dotyczących wskaźników i informacji które mają być częścią raportów
 • profilowanie
 • parsowanie
 • standaryzacja
 • deduplikcja
 • przekszatcanie struktury posiadanych danych
 • tworzenie relacji (powiązań), pomiędzy zbiorami danych
 • scalanie zbiorów danych
 • modelowanie miar i wskaźników (KPI)

Prezentacja wybranych danych, miar i wskaźników w postacji interatynwych wykresów.

 • instalacja narzędzia automatyzującego raportowanie
 • przeszkolenie pracowników z funkcjonalności narzędzia
 • przekazanie Klientowi instrukcji korzystania z narzędzia
 • przekazanie Klientowi specyfikacji technicznej narzędzia

W jakich obszarach firmy można wykorzystać Business Intelligence

%d bloggers like this: