fbpx

Business Intelligence

Business intelligence

Business Intelligence pozwala porządkować, agregować i łączyć dane z wielu źródeł firmy.

Czytelnie wizualizuje wskaźniki umożliwiające podejmować decyzje. Dowiedź się jak można wykorzystać dane które posiada Twoja firma do przyspieszenia podejmowania decyzji oraz zmniejszyć ryzyko decyzji nietrafionych.

Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.
– Eurypides

Świadome zarządzanie firmą

Automatyzacja raportowania przy użyciu narzędzi takich jak Power Pivot, Power Query. To narzędzia, które każda firma korzystająca z pakietu MS Office, od wersji 2010 i wyższej, już posiada. Wystarczy tylko wykorzystać możliwości, jakie one posiadają. Inną opcją jest skorzystanie z narzędzia Power BI, które łączy w sobie Power Pivot i Power Query. Dodatkowo Power BI posiada zaawansowane funkcje wizualizacji danych w raportach Power View oraz umożliwia dystrybucję tych wizualizacji do pracowników firmy.

Narzędzia te umożliwiają agregowanie bardzo dużych zbiorów danych, a następnie łączenia ich i tworzenia modeli danych, miar i wskaźników KPI, a następnie ich wizualizację w postaci dashboard-ów. Raporty opracowane przez Business Intelligence są generowane na bieżąco, co pozwala na analizę procesów zachodzących w firmie w czasie rzeczywistym. Dane te stanowią źródło informacji, dzięki czemu zarządzanie przedsiębiorstwem będzie skuteczniejsze i nastawione na optymalizację kosztów.

Jak Business Intelligence może pomóc Twojej firmie?

Przypomnij sobie, ile czasu pracownicy Twojej firmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji zarządczej w ramach swoich obowiązków służbowych spędzają na uzupełnianie raportów, dziennych, tygodniowych, miesięcznych itd.

Ile razy zastanawiałeś się czy na pewno dane w raporcie są aktualne, prawidłowe, z jakiego źródła zostały pozyskane i czy są wiarygodne?

Od tych wszystkich dylematów może uwolnić Cię Business Intelligence  i automatyzacja raportowa.

 1. Ty definiujesz oczekiwania co do zakresu prezentowanych danych i wskaźników
 2. My inwentaryzujemy źródła danych w Twojej firmie niezbędne do spełnienia Twoich oczekiwań
 3. My przygotowujemy automatyzację raportowania i pobierania danych oraz modele danych, miary, KPI.
 4. My przygotowujemy wizualizacje, które w szybki i przejrzysty sposób pozwolą Ci dostrzec anomalie, rezerwy do optymalizacji, podjąć decyzje.
 5. Ty masz z głowy dylematy, a Twoi pracowniczy więcej czasu na analizowanie danych i inne zadania, które do tej pory było odkładane, ponieważ: „Nie mam na to czasu. Teraz to ja muszę przygotować, zaktualizować raport o nowe dane”

Automatyzacja raportowania – wymierne korzyści dla biznesu

Raporty stworzone w tradycyjnej formie, zawierają zazwyczaj dane przedstawione w postaci tabel i zbiorów informacji. Nie zawsze są one czytelne i trudno na ich podstawie dokonać prawidłowej analizy sytuacji firmy. Wykorzystanie oprogramowania do wizualizacji danych w raportach daje pełny obraz tego, jakie procesy zachodzą w przedsiębiorstwie i jak można je zoptymalizować. Ponadto zgromadzone informacje ułatwiają zarządzanie finansami oraz pozwalają podejmować strategiczne decyzje, które przyczynią się do zwiększenia zysków w przedsiębiorstwie. Automatyzacja raportowania umożliwia przesyłanie danych pomiędzy osobami decyzyjnymi w firmie, co pozwala na lepszą organizację pracy oraz kontrolowanie procesów biznesowych.

Źródła danychSkąd możemy czerpać dane do raportów

Bazy danych systemów firmowych
Hurtownie danych
Aplikacje MS Access
Excel ( xls, csv)
Tekstowe, Pdf-y
Strony Internetowe

Przykłady automatyzacji i wizualizacji raportowaniaAutomatyzację raportowania można zastosować w każdym obszarze firmy.

Excel BIRaport z obszaru telekomunikacji

Power BIRaport finansowy

Power BIRaport z obszaru zakupów firmowych

Power BI

Zakres pracCzynności jakie wykonujemy w każdym projekcie, mają na celu modernizację istniejących rozwiązań i zarazem redukcję kosztów.

 • rozmowa na temat Twoich potrzeb raportowych
 • identyfikcja źródeł wewnętrznych generowania danych,
 • identyfikcja źródeł zewnętrznych generowania danych,
 • określenie wstępnych wymagań dotyczących wskaźników i informacji które mają być częścią raportów
 • profilowanie
 • parsowanie
 • standaryzacja
 • deduplikcja
 • przekszatcanie struktury posiadanych danych
 • tworzenie relacji (powiązań), pomiędzy zbiorami danych
 • scalanie zbiorów danych
 • modelowanie miar i wskaźników (KPI)

Prezentacja wybranych danych, miar i wskaźników w postacji interatynwych wykresów.

 • instalacja narzędzia automatyzującego raportowanie
 • przeszkolenie pracowników z funkcjonalności narzędzia
 • przekazanie Klientowi instrukcji korzystania z narzędzia
 • przekazanie Klientowi specyfikacji technicznej narzędzia

W jakich obszarach firmy można wykorzystać Business Intelligence