fbpx

Centralizacja zakupów

Centralizacja zakupów to jedna z praktyk skutecznego zarządzania zakupami w firmie, do której odwołują tak teoretycy, jak i praktycy, których celem jest optymalizacja kosztów w firmie. Dlaczego centralizacja funkcji zakupów jest tak ważna przy zarządzaniu zakupami w firmie? Czy sprawdzi się również w dużych przedsiębiorstwach wielooddziałowych? Jak zarządzać listą zakupów, żeby zaspokoić potrzeby i oczekiwania pracowników?

Czym jest centralizacja zakupów?

 

centralizacja zakupówJak już wcześniej wspomnieliśmy centralizacja funkcji zakupów jest jedną z praktyk zarządzania zakupami w firmie, a co za tym idzie także jej kosztami. W przypadku dużych firm wdrożenie centralizacji zakupów najczęściej sprowadza się do powołania specjalnej jednostki zakupowej, która podlega bezpośrednio zarządowi. Jest ona odpowiedzialna za zaopatrzenie całej firmy, niezależnie od liczebności pracowników czy zlokalizowania jej poszczególnych oddziałów. W przypadku mniejszych podmiotów centralizacja zakupów może przyjąć postać oddelegowania jednego pracownika lub grupy pracowników do działu zakupów. Ten z kolei pełni dwie funkcje: po pierwsze bada zapotrzebowanie pracowników na poszczególne materiały i narzędzia pracy, a po drugie opracowuje listy zakupowe i na ich bazie przewiduje koszty związane z zakupami w dłuższej perspektywie czasu.

Dlaczego centralizacja zakupów to najlepszy sposób na redukcję kosztów w firmie?

Jakkolwiek nazwalibyśmy redukcję kosztów w firmie: „optymalizacja wydatków firmowych”, „redukcja kosztów”, czy „szukanie oszczędności”, centralizacja zakupów to sprawdzona strategia na osiągnięcie tego celu, bowiem dzięki niej przedsiębiorstwo może znacząco ograniczyć koszty związane z zakupami. Praktyka ta daje nam:

  • Znajomość faktycznego zapotrzebowania pracowników na określone materiały eksploatacyjne. Pozwala to ograniczyć koszty związane z zakupem zbędnych produktów, a jednocześnie wychwycić ewentualne nadużycia w dziedzinie niegospodarnego zarządzania nabywanymi materiałami.
  • Możliwości negocjacji ceny wynikającej z generowania dużych zamówień. Bardzo często pojedynczy oddział firmy nie jest w stanie wygenerować zamówienia na kwotę, która skłaniałaby dostawcę do udzielenia rabatu. Jednak kiedy zamówienie jest kilkukrotnie wyższe (bo zamawiamy dla całej firmy), łatwiej wynegocjować rabat.
  • Szansę optymalizacji kosztów wynikającą z bardzo dobrej znajomości rynku, w tym także tańszych zamienników. Kiedy zamówienie materiałów eksploatacyjnych zleca się przypadkowemu pracownikowi, bardzo często nie zwraca on uwagi na ceny poszczególnych produktów i nie szuka tańszych rozwiązań. Natomiast kiedy za zakupy odpowiedzialny jest odrębny dział, proces ten wygląda zupełnie inaczej.

Sprawdź jakie usprawnienia możemy zrobić dla Ciebie